Vásárlói tájékoztató

 

 

Jelen tájékoztató a szóban, vagy webáruházban történő vásárlás keretei között megkötött adásvételi szerződés részeként biztosítja az ön által megvásárolt termék szakszerű felhasználásához, továbbá az esetleges minőségi kifogások érvényesítéséhez szükséges információkat. Tájékoztatjuk, hogy a leírtak be nem tartásával történő termékfelhasználás kizárhatja az esetleges későbbi minőségi kifogása megalapozottságát.

 

A vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával forgalmazzuk termékeinket és intézzük Vásárlóinknak a termék minőségével kapcsolatos esetleges kifogásait, azonban a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogérvényesítés érdekében a vásárlói oldalon is felmerülnek bizonyos kötelezettségek.

 

Az elsődleges ilyen kötelezettség, melyre felhívjuk a Tisztelt Vásárló figyelmét, hogy burkolás előtt szükséges elvégezni a termék minőségének ellenőrzését, másodsorban pedig bármilyen kifogása adódik, azt a jogszabályok által biztosított határidőn belül a megfelelő helyen (eladó félnél/gyártónál) köteles bejelenteni. A vásárló a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági igényét a terméket eladó kereskedőnél, míg termékszavatossági igényét a termék gyártónál jelentheti be a Fogyasztóvédelmi tájékoztató elnevezésű dokumentumban ismertetettek szerint. Csakis olyan hiba-ok alapozza meg az eladó fél/gyártó hibás teljesítés miatti szavatossági felelősségét, amely hiba-ok már a vásárláskor is fennállt, így a szakszerűtlen lerakás/Burkolás/beépítés miatt utóbb a termékben bekövetkező minőségi elváltozások, illetve sérülések nem minősülnek hibás teljesítésnek, csakúgy, mint az irányadó szabványokban meghatározott egyes tűrés határokon belüli árnyalat/méretkülönbségek sem jelentenek hibás teljesítést.

Burkolás előtt a burkolandó felületre „szárazon” kell kirakni a lapokat, hogy a vásárló a lapok árnyalatát/egyenességét/méretét/felületi megjelenítését a lerakás/burkolás megkezdése előtt ellenőrizhesse. A termék rendeltetésszerű és egyben szakszerű felhasználásának feltétele, hogy a vásárló és a burkolást/beépítést végző szakember a burkolást/ beépítést megelőzően ellenőrizze a terméket a következő szempontokból:

 • A lapok tényleges mérete, árnyalata
 • A lapok egyenessége
 • A dobozokon/csomagoláson a tónus és kaliber számok egyezősége (ezeknek a teljes mennyiségen megegyezniük kell, csak az azonos tónus és kaliber számal rendelkező lapot szabad leburkolni egy adott területen.
 • Esetleges felületi, máz vagy polírozási hibák
 • Bizonyos termékcsaládoknál egy szállítmányon belül szándékosan több tónusú lap jelenik meg. Ezt a termékkört az előforduló szindifferenciák szerint négy osztályba sorolják, melyek jelölése: V1- azonos tónus, V2 és V3- eltérő tónusokból kevert, V4- több árnyalat, erősen kevert. A padlóburkolás képét a több tónusú lapok lerakása előtt kell száraz lerakással előre megtervezni, úgy, hogy az eltérő tónusokat arányosan szétosztjuk.

A fent említett ellenőrzések elmulasztásából adódó problémák nem tartoznak a hibás teljesítés, így az eladó fél szavatossági, illetve a gyártó termékszavatossági felelősségi körébe, így a burkolás után kifogásolt, nem rejtett, látható hibákra később alappal nem hivatkozhat a vásárló.

 

A szakszerű lerakás feltételei:

 • A gyártói lerakási útmutatót kell követni, amennyiben azt mellékelték a termékhez.
 • Tilos az úgynevezett „pogácsa” ragasztás, mert ez a módszer a lerakott lap törléséhez, elpattanásához vezethet a későbbiekben, az ilyen lerakás következtében beállott kár a burkolást végző szakember felelőssége lesz.
 • Fontos a megfelelő ragasztó, illetve fuga kiválasztása. Ennek elmulasztása kizárhatja a termék esetleges hibája miatt érvényesítésre kerülő minőségi kifogás megalapozottságát. Porcelán gres típusú lapokhoz mindig a legjobb minőségű flexibilis ragasztó és fugázó kerüljön felhasználásra.
 • Az Intenzív színű fugázók használatakor próbafugázást kell végezni a fugaanyag gyártó útmutatásai alapján.
 • Tilos leburkolni bármilyen burkolólapot fagyveszély esetén és + 5 ° alatt.
 • 30x60-as lapmérettől már a gyártók is ajánlják, némelyek elő is írják a burkolásszintező, másnéven „RLS System” használatát. Ez a rendszer segít „fogasmentesen” lerakni a megvásárolt burkolatokat.
 • Lehetőség szerint válasszunk olyan burkoló szakembert, aki ezen rendszer valamelyikével már dolgozott. Nem az eladó fél / gyártó felelőssége, amennyiben a terméket szakszerűtlenül burkolják le, és emiatt az utóbb esetlegesen sérül. Mindig megbízható és számlaképes szakemberre bízzuk a munkát, az utólagos hibás teljesítés miatti jogérvényesítés csak így biztosítható.

 

A Burkolás előtti alapos ellenőrzés elmulasztása okán hibásan beépített burkolat minőségi hibája esetén- amennyiben a gyártó helytáll a hibás teljesítéséért- a kereskedő (eladó fél) legfeljebb a hibás áru értékéig köteles kompenzálni a vásárlót visszafizetéssel vagy új burkolat biztosításával. A burkolással járó egyéb költségek a burkoló szakembert, illetve a Vásárlót terhelik.

 

A burkolatlapok tulajdonságai, amelyet vásárlás előtt mérlegelni kell:

 • Méret: A kerámia burkolatok kiégetése kemencében történik, emiatt egy bizonyos mértékű zsugorodás várható, így akár az egyik lap dimenziói mérsékelten eltérhetnek a másiktól. A zsugorodás mértéke típusonként eltérő.
 • Árnyalat / tónus: A természetes nyersanyagok és az égetési procedúra finom eltéréseket hoz létre a kész lap színárnyalatában, eltérő gyártások között mindenképp, de akár egy gyártáson belül is. Ez egy természetes velejárója a gyártási folyamatnak.
 • Csúszásmentesség: A csúszásmentesség mérésére szolgáló paramétert súrlódási tényezőnek hívják. Minél magasabb ez az érték, annál jobb a csúszásmentessége a lapnak. A mázatlan burkolatok, mozaikok (sok fugával) és érdes felületű lapok kevésbé csúszósak, mint a natúr mázas, fényes felülettel rendelkezők. Ezeknek a lapoknak tehát jobb a súrlódási tényezője, és ajánlottabbak ipari, konyhai illetve fürdőszobai padló valamint medence körüli területek burkolására.
 • Felületi kopásállóság: Ez a tulajdonság mutatja meg, hogy milyen a máz ellenállása szándékos vagy véletlen felületi súrlódás esetén (utcai cipő, bútor, stb). A porcelán gres lapok kopásállósága, tartóssága jobb. A kopásállóságot a gyártók az alábbi megjelölésekkel (betűjellel vagy „PEI” és egy egyjegyű szám) jellemzik:
 1. D vagy PEI 2: Gyenge kopásállóság. Padlólaponként történő felhasználásuk nem javasolt.

2. E-F vagy PEI 3: Közepes kopásállóság. Otthoni felhasználásra, koptatásnak mérsékelten kitett helyiségébe ajánlott (nappali, fürdőszoba). Utcai cipővel való használata kerülendő.

3. G vagy PEI 4: Erős kopásállóság. Otthonában korlátozás nélkül alkalmazható, akár előszobában és konyhában is.

4. H vagy PEI 5: Kiemelkedő kopásállóság. Közületi és nagyobb forgalmú létesítményekbe javasolt.

 

 • Vízfelvétel: Az alacsonyabb vízfelvételű lapok általában magasabb mechanikai szilárdsággal rendelkeznek. A magasabb hőfokon kiégetett burkolat kevésbé porózus, kevésbé nedvszívó.
 • Mechanikai szilárdság: A mechanikai szilárdság az a tényező, mely megmutatja, hogy milyen tömör egy lap, mekkora maximális terhelést visel el törés nélkül. Minél magasabb ez az érték annál sűrűbb a lap struktúrája. Ez a tulajdonság egy jó útmutató lehet a legmegfelelőbb lap kiválasztásában.
 • Folt és vegyi ellenállás: A foltellenálló lapok higénikusabbak és könnyebb a tisztításuk is. A mázas lapokat a mázas felület, a porcelán lapokat a tömörségük, illetve az alacsony vízfelvétele teszi ellenállóvá.

 

Burkolattípusok:

 • Mázas fali lapok: egy réteg átlátszó vagy színezett mázzal rendelkeznek, kizárólag beltéri, fali használatra alkalmasak, padló burkolására NEM.
 • Mázas padlólapok: Hasonló a mázas fali lapokhoz, de erősebb az ellenállása.
 • Porcelán gres és mázas porcelán gres lapok: sűrű, finom szemcsés lapok, erős, ellenálló összetétellel, melyek már egyaránt alkalmasak bel- és kültéri burkolásra.
 • Kő hatású porcelán gres lapok: Mintázatában és textúrájában a természetes kő, márvány, travertino megjelenéséhez hasonlító lapok. Ezeknek a lapoknak jobb a foltellenállásuk, ezáltal tartósabbak, mint a természetes kövek. Létezik padlóra és falra, valamint kül- és beltéri burkolásra alkalmas változatuk is.

 

A kerámia burkolólapok szabványai:

Hazánk az EU-hoz történő csatlakozás során csatlakozott az ISO (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet) és a CEN (Szabvány Harmonizációs Bizottság) munkájához, és bevezette a Nyugat-Európában már több éve érvényes ENISO szabályrendszert- UNI EN 14411 (ISO 13006) szabvány.

 

A főbb szabványok, mely értékeken belül a burkolat megfelel az első osztály feltételeinek, tehát azzal szemben minőségi kifogás nem támasztható:

 

Felületi minőség
(ISO-10545-2-§7)

A hiba nélküli lapok mértéke ≥95%
Tehát maximum 5%-nyi hibás lap egy szállításon belül még belefér az 1. osztályba

Hossz és szélesség
(ISO-10545-2-§2)

Maximum eltérés a W-hez ≤ ± 0,6%
A gyártási mérethez képest 0,6% eltérés engedélyezett

Hossz és szélesség
(ISO-10545-2-§2)

Maximum eltérés a hivatalos mérettől ≤ ± 0,5%
Ez a lap katalógus méretétől való megengedett eltérést engedélyezi mindkét értékére.

Vastagság
(ISO-10545-2-§2)

Maximum eltérés a W-hez ≤ ± 5%
A gyártási mérethez képest 5% eltérés engedélyezett

Az oldalak egyenessége
(ISO-10545-2-§2)

Maximum eltérés ≤ ± 0,5%
Az oldalak 0,5 %-os görbülete engedélyezett

Derékszögüség
(ISO-10545-2-§2)

Maximum eltérés ≤ ± 0,6%
Az átlós méretekből kell mérni, ehhez képest 0,6 %-os eltérés megengedett

Központi görbület
(ISO-10545-2-§2)

Maximum eltérés ≤ ± 0,5%
Az átlós méretekből kell mérni, ehhez képest 0,5 %-os eltérés megengedett

Szélek görbülete
(ISO-10545-2-§2)

Maximum eltérés ≤ ± 0,5%
Az átlós méretekből kell mérni, ehhez képest 0,5 %-os eltérés megengedett

Vetemedés
(ISO-10545-2-§2)

Maximum eltérés ≤ ± 0,5%
Hő, nedvesség hatására 0,5%-ig változhat a lap

Vízfelvétel
(ISO-10545-2-§2)

Átlagos eltérés Eb≤0,5% (dobozon jelzett %)
A lap tömegének 0,5%-ánál kisebb mértékű vizet szívhat magába az 1. osztályú lap.

 

Burkolás után:

 • Tilos a frissen leburkolt, fugázott vagy felmosott padlólapot letakarni, mert bepállást és lenyomatképződést okozhat a felületen a bent ragadt víz, pára.
 • Fontos a burkolás, vagy fugázás során képződőtt cement vagy fugafátyol azonnali és teljes eltávolítása, elkerülve ezáltal a lap felületének pórusaiba történő belekötését.
 • Mázas és polírozott lapoknál az építkezés, felújítás további szakaszaiban különös tekintettel kell lenni a felület karcolásának elkerülésére.
 • Az első takarításhoz tiszta melegvizes, vagy általános tisztítószeres felmosás ajánlott.
 • Ne használjanak a felületen koptató takarítóeszközt mert megkarcolhatja a felületet.
 • A homokot, törmeléket nagyon óvatosan távolítsa el a felületről, mert szintén megkarcolhatja a mázt vagy a polírozást.
 • A Hidrogén-klorid, vagy az erősen savas-maró, lúgos hatású tisztítószerek használata nem ajánlott, károsíthatja a lapok felületét.
 • Ha van a gyártó által kiadott útmutató, minden esetben követendőek annak utasításai

 

Polírozott lapok speciális tulajdonsága:

 • A mintával rendelkező polírozott burkolólapok a polírozás alatt sokszor nem egyforma pigment (színfesték) aránnyal rendelkeznek a felület minden egyes pontján. Ez különböző fényhatásoknál leginkább szürt, súroló fénynél foltnak tűnhet, ami más fényhatásban nem látszik. Amennyiben foltos vagy hibás az alap, ez minden fajta nézetben látható.
 • Különös tekintettel kell lennünk a polírozott vagy magasfényű lapok karcolódási képességére is. Kerüljük a felületkarcoló behatásokat, ezzel is sokáig biztosítva a lap fényességét.
 • A polírozott lapok esetében nem számítanak minőségi hibának a polírozási, élvágási folyamat során a lapot érő maradandó behatások a lapok szélein, melyek kizárólag speciális körülmények között (súroló fény mellett, másfél méternél kisebb távolságról) észlelhetőek.
 • A polírozott lapok kizárólag magán célú felhasználásra alkalmasak, közterületek burkolására nem, a felületi jellemzői miatt.
 • Egyes polírozott lapok felületén esetenként előfordulhat ceruza hegynyi apró fekete pötty. Ez a jelenség nem hiba a lap felületén. A lap minden alapanyaga a gyártási folyamat során nem keveredik tökéletesen homogén anyagá, ez okozza esetenként az apró fekete pöttyőket.

 

EN ISO 10545.2: Méretek és felületminőség meghatározása:

A minőségi reklamációk jelentős hányadát teszik ki a lapok felület minőségére vagy mérethelyességére vonatkozó kifogások. Ilyen jellegű reklamációnak már leburkolt termék esetében nincs helye, hiszen a felületi hibákat, tónus eltéréseket csak meghatározott fényerővel megvilágított, adott távolságból vizsgált felületen lehet objektíven elbírálni, a méret pontosság korrekt ellenőrzéséhez pedig a szabályos mintavételt követően nagy pontosságú műszerekkel történő méréssorozat szükséges, ami magától érthetődő módon egy leburkolt tételnél már nem végezhető el.

 

A méretpontosság szabványosságának elbírálására alkalmazott - lapok egymáshoz illesztésével vagy egyszerű mérőszalaggal- helyszínen végzett vizsgálatok alkalmatlanok egy közelítő pontosságú méréshez is. Megbízható, hiteles eredményt csakis laboratóriumi vizsgálattal kaphatunk. A kivitelezést végző szakember felelőssége, hogy már az első néhány négyzetméter lerakása során észlelje, ha a lapok minősége valószínűsíthetően nem felel meg a szabványnak, és a munka azonnali leállítása mellett erről megbízóját értesítse. Ilyen esetben azonnal reklamálni kell a forgalmazónál, aki a helyszínen közelítő pontosságú vizsgálatot végez, és ennek alapján általában képes döntést hozni a reklamáció elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve a továbbiakban szükséges vizsgálatokról. Ha egy méretpontatlan vagy tónuseltérés miatti hibás lappal a burkoló elvégzi a munkát a megbízó beleegyezése, illetve a forgalmazó értesítése nélkül, akkor az ebből fakadó károkért ő vonható felelősségre.

 

Nem elsőosztályú termékek esetében a vásárlást követően semmilyen minőségi kifogás nem támasztható.

EN ISO 1054.2 Mérési módszerek és mintavételi eljárások:

Ez a szabvány határozza meg, hogy milyen mintavételi, mérési módszerrel vizsgálva utasítható vissza vagy osztályozható le egy adott burkolólap szállítmány. Ennek azért nagy a jelentősége, mert a felhasználók gyakran úgy gondolják, hogyha egy szállítmány burkolatlapban akár egyetlen hibás terméket talál, akkor már jogosan reklamál.

 

A statisztikai mintavételen alapuló minőségellenőrzésből következik, hogy az elsőosztályú termékek közt is lehet olyan lap, ahol a tökéletestől való eltérés a megengedettnél nagyobb. A lényeg, hogy a hibás lapok száma nem lehet több a mennyiség 5%-ánál, amennyiben a teljesítés ezen határon belül hibátlan, a vásárló nem hivatkozhat hibás teljesítésre. Azonban a gyártók saját minősítő rendszerükben lehetnek szigorúbbak a szabálynál.

 

UNI 11493.2013 szabvány, 5.2.2:

A leburkolt padlólapok vizuális vizsgálata minimum 1,5 méteres szemmagasságból kell, hogy történjen. A ferde megvilágítás nem ad vissza hiteles képet, direkt fény használata nem engedélyezett. Az olyan felületi hatások, melyek ezen feltételek mellett nem láthatóak, nem számítanak hibának.

 

 

Jelen útmutató vásárló részére történő átadásának dátuma:

 

 

 

Eladó fél adatai (bélyegző, aláírás helye)

 

 

 

 

 

Vásárló tölti ki: (olvasható név, aláírás, dátum):

 

 

 

 

 

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy az útmutató egy példányát a mai napon átvettem.